نمونه نقاشی مستانه

taj
instagramtelegram
 تکنیک رنگ روغن روی بوم

تکنیک رنگ روغن روی بوم

نام اثر: دختر شرقی
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک رنگ‌ ر‌وغن روی بوم

تکنیک رنگ‌ ر‌وغن روی بوم

نام اثر: مطالعه هنر
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک رنگ روغن

تکنیک رنگ روغن

نام اثر : رقص رنگها
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک مداد روی مقوا

تکنیک مداد روی مقوا

نام اثر : چهره نقاش
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک پاستل گچی روی مقوا

تکنیک پاستل گچی روی مقوا

نام اثر: مرشد
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک مداد روی مقوا

تکنیک مداد روی مقوا

نام اثر : زیبای لجباز
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
menusearch
drawingschool.ir