محصولات|خدمات

taj
instagramtelegram
 تکنیک سیاه قلم

تکنیک سیاه قلم

سیاه قلم
یکشنبه بیست و ششم تیر ۰۱
 تکنیک آبرنگ

تکنیک آبرنگ

چهار تکنیک آبرنگ
شنبه بیست و پنجم تیر ۰۱
 تکنیک مداد روی مقوا

تکنیک مداد روی مقوا

نام اثر : دود بنفش
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک رنگ‌ روغن

تکنیک رنگ‌ روغن

نام اثر: خروشان
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک مداد روی مقوا

تکنیک مداد روی مقوا

نام اثر : زیبای لجباز
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
 تکنیک رنگ روغن

تکنیک رنگ روغن

نام اثر : رقص رنگها
پنج شنبه بیست و سوم تیر ۰۱
menusearch
drawingschool.ir